Zelf aan de slag met 3D

Het assenstelsel in de 3D-wereld





Om een specifiek punt te bepalen in een driedimensionale wereld gebruiken we de zogenaamde coördinaten. Een coördinaat bestaat uit drie getallen die gezamenlijk elk punt in een wereld kunnen aangeven. De opbouw van een coördinaat is als volgt: (x, y, z). Hierbij staat in de meeste gevallen x voor een horizontale positie (de breedte), y voor de verticale positie (de hoogte) en z voor de diepte. Deze toekenning is niet gestandaardiseerd en kan dus van programma tot programma verschillen; z en y zijn dan vaak omgewisseld. Bijna alle 3D-programma’s werken met een assenstelsel ter oriëntatie in de 3D-wereld. Zo’n assenstelsel bestaat uit drie assen die elk een richting aangeven. Een van deze assenstelsels noemt men het Cartesian-assenstelsel. Bij dit type assenstelsel geeft de x-as de horizontale richting aan, is de y-as verantwoordelijk voor de positie in de diepte en geeft de z-as de verticale positie aan. Het punt waar de assen samenkomen, heet de oorsprong en dit punt heeft het coördinaat 0,0,0. Kijkt u vanuit de oorsprong (0,0,0) naar rechtsboven en in de diepte, dan kijkt u in het positieve gedeelte van het assenstelsel. Wilt u bijvoorbeeld vanuit de oorsprong 3 punten naar rechts, 2 punten de diepte in (naar achteren) en 5 punten omhoog, dan hoort hier de coördinaat 3,2,5 bij.


Afbeelding Cartesian-assenstelsel met het coördinaat 3,2,5
Cartesian-assenstelsel coördinaat 3,2,5.


Wilt u het tegenovergestelde, dus: 3 punten naar links, 5 punten dichterbij en 5 punten omlaag, dan gebruikt u de coördinaat –3,-2,-5. In dat geval lopen de pijlen de andere kant op vanuit de oorsprong. Op deze manier is dus elk punt in de 3D-wereld te benaderen. Het assenstelsel is dus een hulpmiddel ter oriëntatie. In het eindresultaat is dit assenstelsel natuurlijk niet zichtbaar.


Orthogonal view en perspective view
Een orthogonal (of orthographic) view is een tweedimensionale weergave van een 3D-scène. In dat geval zijn er twee van de drie assen zichtbaar. U kunt dan denken aan een bovenaanzicht, of een vooraanzicht. Deze views zijn erg handig om objecten goed te positioneren. Het tegenovergestelde van een orthogonal view is de perspective view. In dat geval ziet u diepte in uw 3D-scène. Dit is vaak de view van de camera of van een speciale perspective view.

Afbeelding Orthogonal view (2D-weergave van een scene)
Orthogonal view (2D-weergave)


Afbeelding Perspective view (3D-weergave van een scene)
Perspective view (3D-weergave)



[ Inleiding 3D-toepassingen De 3D-wereld Het assenstelsel 3D-voorwerpen Display modes Een scene maken ]

(c) 2000, Rogier Mostert