Zelf aan de slag met 3D

Display modes

De 3D-software kan tijdens het maken van de scene de voorwerpen in de 3D-wereld op verschillende manieren tonen. Deze verschillende manieren van weergeven noemt men de ‘display modes’. De meest simpele vorm is de bounding box. Dit is een box die het gebied van een voorwerp omsluit, waarbij het voorwerp zelf niet zichtbaar is. Op deze manier is snel de maximale afmeting en de positie van een voorwerp in de wereld te zien. Naast de bounding box hebt u ook de mogelijkheid om met een wireframe te werken. Een wireframe laat alleen de lijnen zien waaruit het voorwerp is opgebouwd. Aan de hand van deze lijnen is dus precies te zien hoe een voorwerp in elkaar zit. Behalve de bounding box en het wireframe is er ook nog een display mode die een voorwerp zo realistisch mogelijk laat zien. In dat geval wordt het voorwerp voorzien van een oppervlak en ook de eigenschappen die hieraan zijn toegekend, waaronder de kleur en eventueel lichtval. Hierdoor is direct duidelijk hoe het eindresultaat eruit zal gaan zien. Deze display mode wordt vaak aangeduid als shaded mode.Wireframe, alle lijnen van een voorwerp zijn zichtbaar
Wireframe.
Shaded, het voorwerp is nu voorzien van een oppervlak.
Shaded.

[ Inleiding 3D-toepassingen De 3D-wereld Het assenstelsel 3D-voorwerpen Display modes Een scene maken ]

(c) 2000, Rogier Mostert