- Een aantal van de onderwerpen die uitvoerig worden besproken

	Wat is 3D en wat heeft u er voor nodig
	U leest wat 3D nu eigenlijk is en voor welke toepassingen het zoal wordt gebruikt. 
	Daarnaast een uitvoerig overzicht van hard- en software die u nodig hebt als u zelf 
	met 3D aan de slag gaat.


	Objecten, licht en camera's 
	U krijgt antwoord op de vragen hoe objecten (voorwerpen) in elkaar zitten, hoe u 
	zelf objecten maakt in 3D en welke belangrijke methodes er zijn om objecten te 
	modelleren. Verder de basis van licht, zodat u uw eigen werk op de juiste manier 
	van licht kunt voorzien. Natuurlijk ontbreekt een beknopte uitleg over het gebruik 
	van camera's niet.


	Rendering en ray-tracing
	Om een 3D-afbeelding zo realistisch mogelijk te maken moet u de afbeelding renderen. 
	Dit is een ingewikkeld procédé van de 3D-software waardoor uw afbeeldingen er 
	levensecht uit komen te zien. De meest belangrijke vormen van rendering worden 
	uitgelegd, waaronder ray-tracing en radiosity.


	Animaties 3D-animatie 
	Een aantal professionele bedrijven laten middels workshops zien hoe ze in de 
	praktijk 3D-animaties maken. Op de cd-rom staan deze animaties ook, zodat u ze zelf 
	kunt bekijken.


	3D voor Internet
	Ook voor Internetdoeleinden kunt u diverse 3D-technieken gebruiken. De 
	belangrijkste technieken worden in kaart gebracht, waarbij VRML uitvoerig wordt 
	besproken.

	Praktijkvoorbeelden
	Aan de hand van een aantal bekende programma's worden de besproken onderwerpen
	ook nog eens extra voorgedaan. De uitleg is universeel, maar dus ook nog eens 
	apart voor de volgende programma's:
	
	-	3D Studio Max
	-	Calimax (PovRay)
	-	Macromedia Extreme 3D
	-	Micrografx Simply 3D