Zelf aan de slag met 3D

Inleiding

U zult de term 3D ongetwijfeld wel eens hebben horen vallen. De afkorting 3D staat voor driedimensionaal. Deze term geeft aan dat het om een ruimtelijke omgeving gaat. Wat hier precies mee wordt bedoeld, zal ik aan de hand van een aantal voorbeelden proberen uit te leggen.

Bij een eendimensionale ruimte kunt u bijvoorbeeld denken aan een balletje in een smalle kooi. Het balletje kan in deze kooi alleen naar links en rechts bewegen in een rechte lijn.

Afbeelding van een eendimensionale ruimte
Eendimensionale ruimte.


In een tweedimensionale ruimte kan het balletje uit het eerdere voorbeeld ook voor- en achteruit bewegen. Dit is mogelijk wanneer de kooi dieper wordt gemaakt. Het balletje kan nu vrij in de kooi ‘rondrollen’.

Afbeelding van een tweedimensionale ruimte
Tweedimensionale ruimte.


Tot slot wordt de kooi ook hoger gemaakt, waardoor het balletje omhoog en omlaag kan bewegen in de kooi. Nu is er sprake van een driedimensionale ruimte omdat er drie soorten bewegingen kunnen worden uitgevoerd: van links naar rechts, voor- en achteruit en omhoog en omlaag.

Afbeelding van een driedimensionale ruimte
Driedimensionale ruimte.


De drie dimensies worden ook wel lengtedimensies genoemd, omdat aan de hand van de lengtedimensies elke positie in een ruimte is aan te wijzen. U kunt bijvoorbeeld zeggen ‘een meter naar links’ of ‘drie meter omhoog’. Als er met twee punten wordt gewerkt, dan kunt u zeggen ‘ik sta een meter links van je, drie meter voor je en 2 meter onder je’. Aan de hand van drie dimensies is het dus mogelijk om exact de positie in een omgeving te specificeren. De wereld om ons heen bestaat ook uit deze drie dimensies. Wanneer met de computer 3D wordt gemaakt, dan bestaat er een 3D-omgeving in het geheugen van de computer. Deze omgeving, vaak ‘wereld’ of ‘3D-wereld’ genoemd, wordt door 3D-software zichtbaar gemaakt. Een andere benaming is in het Engels ‘scene’, of in het Nederlands ‘scène’. De 3D-wereld is voor allerlei toepassingen te gebruiken.Het voordeel van 3D met de computer
Het voordeel van 3D met behulp van de computer is de mogelijkheid om eenmalig voorwerpen en situaties te creëren die vervolgens van alle kanten zijn te bekijken. De software berekent voor elke positie hoe de voorwerpen er uit moeten zien, inclusief zaken als schaduw en reflectie van het oppervlak. Aanpassingen aan de situatie worden direct door de software doorberekend.

[ Inleiding 3D-toepassingen De 3D-wereld Het assenstelsel 3D-voorwerpen Display modes Een scene maken ]

(c) 2000, Rogier Mostert