I N H OU D

 1. Begin

 2. Van echt naar virtueel

 3. De virtuele wereld

 4. Objecten

 5. Licht

 6. Camera's

 7. Rendering en ray-tracing

 8. 3D-animaties in de praktijk

 9. Tips & Trucs en meer

 10. 3D met een 3D-bril

 Bijlagen

 Eenvoudige voorwerpen

Van elk voorwerp in een driedimensionale omgeving kan de positie van dat voorwerp worden aangeduid met de coördinaat (x, y, z).

punten om eenvoudige voorwerpen te beschrijven

De punten om eenvoudige voorwerpen te beschrijvenDaarnaast heeft elk type voorwerp zijn eigen specifieke eigenschappen. Zo heeft een lijn altijd een beginpunt en een eindpunt. Deze twee punten worden ieder aangeduid met de coördinaat (x, y, z). De notatie zou kunnen zijn P1(x, y, z) en P2(x, y, z). Een bol heeft een middenpunt (m) en een straal, terwijl een box (doos) gemaakt kan worden aan de hand van de coördinaten van twee hoekpunten. In dat geval staat P1 voor de linkeronderhoek en punt P2 voor de rechterbovenhoek. In figuur 3.24 ziet u dit grafisch weergegeven.

De meeste 3D-programma’s beschikken over een aantal standaardvormen. Dit zijn de primitives, oftewel de basisvormen. Een box is zo’n standaardvorm. U hoeft deze vorm dus niet zelf te maken, maar u kunt deze dan in een menu opvragen. U hoeft vervolgens alleen de positie, de grootte en de kleur van de box op te geven. Deze basisvormen zijn bijna altijd aanwezig, omdat veel voorwerpen gemaakt worden door verschillende basisvormen te combineren. De volgende basisvormen zijn bijna altijd aanwezig: box (doos), sphere (bol), cylinder, cone, torus en de theepot. In de volgende figuren ziet u deze vormen.

Basisvormen

De basisvormen

[Vorige | Volgende]
(c) 2000 - 2015 Rogier Mostert