I N H OU D

 1. Begin

 2. Van echt naar virtueel

 3. De virtuele wereld

 4. Objecten

 5. Licht

 6. Camera's

 7. Rendering en ray-tracing

 8. 3D-animaties in de praktijk

 9. Tips & Trucs en meer

 10. 3D met een 3D-bril

 Bijlagen

 Effecten met licht

Uiteraard zijn er ook allerlei effecten mogelijk met licht. Ik zal er een aantal bespreken. Of u deze effecten kunt toepassen hangt af van het 3Dprogramma dat u gebruikt. Effecten tussen licht en de atmosfeer

Tussen licht en de atmosfeer kunnen speciale effecten ontstaan. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan licht in combinatie met mist (fog), rook (smoke), nevels (nebular) en wolken (clouds). Deze effecten zijn na te bootsen, waardoor u uw werk een realistischer uiterlijk kunt geven. Om dit te illustreren ziet u in de onderstaande figuren respectievelijk een eenvoudige scène met een plant die wordt verlicht door een spot light, dezelfde scène nogmaals maar nu voorzien van een misteffect. De dichtheid van de mist in dit figuur is constant, terwijl in de laatste figuur de scène is voorzien van flarden mist.

Eenvoudige scène

Een eenvoudige scène met een plant
Model van plant: © Amazing 3D Graphics, Inc.Mist

De scène is voorzien van mistFlarden mist

De scène is voorzien van flarden mist

Als uw 3D-programma geen mist kan maken, dan kunt u met een programma zoals bijvoorbeeld Photoshop dit achteraf alsnog doen. Maak de afbeelding in uw 3D-programma en sla het resultaat op in een bitmapformaat dat Photoshop kan inlezen. Open de afbeelding in Photoshop en voeg een layer (laag) toe via het menu Layer en de optie New, New Layer. Zorg dat u de informatie van de layers ziet. U krijgt dit informatievenster in beeld via het menu Windows en de optie Show layers. Voorzie de toegevoegde layer van een kleur die u de mist wilt geven (bijvoorbeeld wit of grijs). Hierna kunt u de Opacity terugbrengen om de dichtheid van de mist te regelen. De schuifbalk met de Opacity-instelling vindt u eveneens in het layervenster. Wilt u minder constante mist, dan kunt u nog het filter Clouds gebruiken. Dit filter kunt u activeren via het menu Filter, de sectie Render en het filter Clouds.

 Projector light

In plaats van licht in de duisternis te brengen kunt u een lichtbron ook gebruiken om een afbeelding te projecteren op een voorwerp. Het effect is te vergelijken met dat van een diaprojector. Het beeld van de dia wordt geprojecteerd op het oppervlak van een voorwerp waar de projector op staat gericht. In onderstaande figuur ziet u een bitmapafbeelding van een dame. Ik zal deze bitmap met hulp van een projector op een plat vlak projecteren. In het tweede figuur ziet u de opstelling (3D Studio Max) die nodig is om dit te realiseren. Het resultaat van deze opstelling ziet u in het derde fguur.

De bitmap

De bitmap
Fotomodel: Nadine

Opstelling

De opstelling van het platte vlak met de spot light als projector

Bitmap geprojecteerd op een vlak oppervlak

De spot light projecteert de bitmap op een vlak oppervlak

Een handige toepassing van een projector in combinatie met zwartwitbitmapafbeeldingen is het nabootsen van schaduwen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een zwartwit-afbeelding van een boom die door de projector op een oppervlak wordt geprojecteerd. Hierdoor lijkt het net of een boom een schaduw werpt op dat oppervlak.

Deze lichttechniek wordt ook in de theaterwereld toegepast en dan gebruikt men bijvoorbeeld een glazen hittebestendig plaatje met een patroon (in jargon noemt men dat een gobos) om zulke effecten te realiseren. Het plaatje wordt dan voor een sterke lamp geplaatst.

U kunt een projector in de 3D-software ook gebruiken om een filmpje af te spelen. In dat geval kunt u de werking vergelijken met de werking van een filmprojector.

 Lens flare-effect

Wanneer fel licht in de lenzen van een camera reflecteert, kan een speciaal effect ontstaan dat Lens Flare heet. Cameramensen proberen dit effect zo veel mogelijk te vermijden, terwijl het effect in 3D-scènes vaak de indruk wekt dat de scène echt is gefilmd of echt is gefotografeerd. U ziet lens flare vaak toegepast bij sterren in het heelal, of bij de zon en bij heel sterke lichtbronnen. In onderstaande figuur ziet u een voorbeeld van een lens flare.

Sommige 3D-programma’s kunnen lens flare nabootsen, waardoor u uw scène een realistischer uiterlijk kunt geven. Het effect wordt door een filter als een soort 2D-nabewerking losgelaten op de scène. Lens flareeffecten worden in de meeste gevallen gekoppeld aan lichtbronnen.

Lens flare-effect

Lens flare-effect
3D-model Delta Flyer: © Ed Giddings

Als uw 3D-programma niet de mogelijkheid kent om een lens flare-effect te creëren, dan kunt u dit effect eventueel achteraf met een fotobewerkingsprogramma aan uw afbeelding toevoegen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk met het fotobewerkingsprogramma Photoshop. Maak in het 3D-programma uw scène, render deze (zie hoofdstuk 7) en sla het resultaat op als een bitmapformaat dat Photoshop kan importeren. Start Photoshop en open de bitmap. Ga vervolgens naar het menu Filter en kies voor de sectie Render en selecteer vervolgens de optie Lens Flare. Er verschijnt een klein venster in beeld (figuur 5.24) waar u een aantal instellingen kunt regelen. Het venster bevat een mini-afbeelding van uw bitmap inclusief het resultaat van de huidige lens flare-instellingen. U kunt de positie van de lens flare veranderen door met de muis op de juiste positie te klikken in het voorbeeldvenster. Vervolgens kunt u de helderheid regelen met de instelling Brightness. Tot slot hebt u de mogelijkheid om het type lens te selecteren. Als u tevreden bent, kunt u op de knop OK klikken waarna het filter het effect zal toevoegen aan uw afbeelding. Het resultaat van het voorbeeld ziet u in figuur 5.25.

Lens flare Photoshop

De instellingen van het lens flarefilter van Photoshop

Resultaat Lens flare Photoshop

Het resultaat van het lens flare-filter van Photoshop

Overdrijf niet met lens flare

Het effect van lens flare kan een zeer realistisch effect geven, maar overdrijf niet!

[Vorige | Volgende]
(c) 2000 - 2015 Rogier Mostert