I N H OU D

 1. Begin

 2. Van echt naar virtueel

 3. De virtuele wereld

 4. Objecten

 5. Licht

 6. Camera's

 7. Rendering en ray-tracing

 8. 3D-animaties in de praktijk

 9. Tips & Trucs en meer

 10. 3D met een 3D-bril

 Bijlagen

 Wat is nu eigenlijk 3D?

U zult de term 3D ongetwijfeld wel eens hebben horen vallen. De afkorting 3D staat voor driedimensionaal. Dit geeft aan dat het om een ruimtelijke omgeving gaat. Wat hier precies mee wordt bedoeld, zal ik aan de hand van een aantal voorbeelden proberen uit te leggen. Wanneer we het hebben over een eendimensionale ruimte, dan kunt u bijvoorbeeld denken aan een balletje in een smalle kooi. Het balletje kan in deze kooi alleen naar links en rechts bewegen in een rechte lijn.

Eendimensionale ruimte

Eendimensionale ruimte

Hebben we het over een tweedimensionale ruimte, dan kan het balletje uit het eerdere voorbeeld, ook voor- en achteruit bewegen. Dit is mogelijk wanneer de kooi dieper wordt gemaakt. Het balletje kan nu vrij in de kooi ‘rondrollen’.

Tweedimensionale ruimte

Tweedimensionale ruimteTot slot wordt de kooi ook hoger gemaakt, waardoor het balletje ook omhoog en omlaag kan bewegen in de kooi. Nu is er sprake van een driedimensionale ruimte omdat er drie soorten bewegingen uitgevoerd kunnen worden: links- en rechtsaf, voor- en achteruit en omhoog en omlaag.

Driedimensionale ruimte

Driedimensionale ruimte

De drie dimensies worden ook wel lengtedimensies genoemd, omdat we aan de hand van deze lengtedimensies elke positie in een ruimte kunnen aanwijzen. We kunnen bijvoorbeeld zeggen ‘een meter naar links’ of ‘drie meter omhoog’. Als we met twee punten werken, dan kunnen we zeggen ‘ik sta een meter links van je, drie meter voor je en 2 meter onder je’. Aan de hand van drie dimensies is het dus mogelijk om exact de positie in een omgeving te specificeren. De wereld om ons heen bestaat ook uit deze drie dimensies. Wanneer we met de computer 3D maken, dan bestaat er een 3D-omgeving in het geheugen van de computer. Deze omgeving wordt door 3D-software voor ons zichtbaar gemaakt en men gebruikt voor deze 3D-computerwereld vaak de naam ‘wereld’ of ‘3Dwereld’. Een andere benaming is in het Engels scene, of in het Nederlands scène. De 3D-wereld kunnen we vervolgens gebruiken voor allerlei toepassingen, zoals u kunt lezen in de volgende paragraaf.

4D

Misschien bent u wel eens de term 4D tegengekomen. In dat geval is er sprake van een extra dimensie die staat voor tijd. Stel dat in mijn voorbeeld het balletje in de ruimte heen en weer rolt, dan zou dat de nodige tijd kosten, wat dus aangeduid kan worden met de vierde dimensie. De term 4D wordt met name gebruikt bij 3D-software waarmee animaties worden vervaardigd. Een animatie is een filmpje dat altijd een bepaalde tijdsduur heeft, waardoor dus de vierde dimensie nodig is. Zie voor meer informatie over animaties hoofdstuk 8.

Een belangrijk kenmerk van 3D is de mogelijkheid om met de computer eenmalig voorwerpen en situaties te creëren die vervolgens van alle kanten zijn bekijken. De software berekent voor elke positie hoe de voorwerpen eruit moeten zien, inclusief zaken als schaduw en reflectie van het oppervlak.[Volgende]


(c) 2000 - 2015 Rogier Mostert